ukázka 04

4. Hyla Mobile

„Veľká vďaka za Vašu flexibilitu, profesionalitu a celkový prístup, vďaka čomu sme napriek všetkým prekážkam a časovej tiesni call centrum spustili. Nie každý dodávateľ je schopný a hlavne ochotný takto pristupovať k problémom a to ešte v takomto krátkom čase. Sme VELMI spokojní.“

Marek Sárinec, Contact Center Leader – EMEA

 

Kategorie